Flurry.cz - tržnice s ručními výrobky.

Kategorie zboží
Přihlášení
Doporuč stránku

Doporuč tuto stránku svému příteli pomocí emailu.

Newsletter

Přihlaš se k odebírání novinek na e-mail.

Obchodní podmínky

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ A SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PORTÁLU flurry.cz

Registrací a užíváním internetového portálu flurry.cz dává uživatel souhlas s těmito podmínkami. Následný text představuje smluvní ujednání mezi provozovatelem flurry.cz a registrovaným uživatelem. 

ÚVODNÍ INFORMACE

flurry.cz je obchodní portál, který zprostředkovává prodej a nákup rukodělných výrobků a materiálu pro tvorbu mezi prodávajícím a kupujícím. Provozovatel portálu flurry.cz není prodejcem zboží, ani jeho kupujícím.

Registrace na flurry.cz je zcela zdarma. Vystavení zboží prodávajícího je zcela zdarma.

Kupující neplatí provozovateli portálu flurry.cz žádný poplatek ani provizi za zprostředkování koupě, zboží platí dle dohody s prodávajícím (platba převodem, dobírka apod.).

Provozovatel není prodejcem ani kupujícím na portálu flurry.cz . Neodpovídá za zboží registrovaných prodejců (správnost vyobrazeného zboží, jeho kvalitu, vlastnosti, dostupnost apod.). Dále neodpovídá za koupi, prodej, reklamaci či za případné spory mezi kupujícím a prodávajícím. Provozovatel neodpovídá za nesprávné identifikační údaje prodávajícího a kupujícího, tyto není povinen prověřovat a nenese účast na obsahu nabídek registrovaných prodejců.

Uživatelé portálu jsou povinni dodržovat platnou legislativu ČR.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Books & Books s.r.o.

provozovatel portálu flurry.cz 

(dále jen provozovatel)

a

registrovaný uživatel

uzavírají toto smluvní ujednání, kdy provozovatel umožňuje registrovanému uživateli používat portál flurry.cz za účelem zprostředkování koupě či prodeje rukodělných výrobků, umění a materiálu pro tvorbu.

I. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

Veškeré aktivity na portálu flurry.cz jsou veřejného charakteru, účast je povolena pouze registrovaným osobám starším 18ti let a registrovaným právnickým osobám, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu.

Vyjímku tvoří uživatelé, kterým byla zrušena registrace ze strany provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od smlouvy se stávajícím uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám a to i bez udání důvodu.

Ze strany provozovatele není zaručeno zachování a údržba všech dat uživatelů a nepřetržitý provoz portálu.

II. REGISTRACE

Podmínkou pro zprostředkování prodeje či koupě zboží prostřednictvím portálu flurry.cz je souhlas s tímto smluvním ujednáním a bezplatná registrace uživatele.

Uživatel, který je fyzickou osobou nebo volným sdružením fyzických osob zastupovaných jednou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu (stálou či přechodnou), e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo. Uživatel, který je právnickou osobou, uvede své obchodní jméno (název), IČ, sídlo, e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení osoby, která za něj jedná, uživatelské jméno a heslo. Uživatel je povinen provozovatele portálu flurry.cz informovat o změně kteréhokoliv z těchto údajů (opravou těchto údajů v sekci Prodejní informace a Fakturační informace) a udržovat tyto údaje aktuální. 

Provozovatel je oprávněn poskytnout prodávajícímu či kupujícímu nezbytné údaje o protistraně (z důvodu zaslání zboží, jeho reklamace apod.), včetně jeho jména a příjmení, obchodního jména (názvu), telefonního čísla, místa trvalého či přechodného pobytu, sídla.

Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je měnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze po ukončení činnosti na portálu flurry.cz.

Uživatelé jsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet, nejsou však oprávněni těchto účtů používat k porušování této smlouvy či k získání výhody vícenásobného používání omezených funkcí (např. manipulace s účty za účelem skrývání identity, manipulativní podpoře prodeje apod.). Všichni vlastníci vícenásobných účtů jsou povinni o svých dalších účtech informovat v profilu účtu.

Registrace se ověřuje pomocí automaticky zasílaného e-mailového potvrzení. Registrace, které nejsou takto potvrzeny, jsou nefunkční a neplatné. Potvrzením registrace je uzavřena smlouva mezi provozovatelem portálu flurry.cz a uživatelem.

Registrace je vždy vázána na konkrétního uživatele a její převod na jinou osobu není bez souhlasu provozovatele portálu povolen.

III. KUPUJÍCÍ

S odkazem na bod 5. úvodní informace, bere kupující na vědomí, že jednotlivé zboží pochází od prodávajícího, tzn. Registrovaného uživatele tohoto portálu.

Kupující bere na vědomí, že zboží, které vkládá do košíku, může pocházet od více prodávajících. Souhrnná objednávka zboží od více prodávajících nemusí být akceptována v plném rozsahu a zboží nemusí být dodáno současně. Provozovatel neodpovídá za dostupnost zboží jednotlivých prodávajících.

Kupující bere na vědomí, že objednávka od více prodávajících v sobě obsahuje také více než jeden poplatek za poštovné. Celková částka zboží a poštovného je vždy zobrazena při dokončení objednávky.

Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky pouze informuje prodávající o zájmu nakoupit určité zboží, ale zboží bude zasláno až ve chvíli potvrzení objednávky na straně prodávajícího (prodávajících) a zvolením způsobu úhrady za zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že prodávající má právo objednávku odmítnout celou nebo její část. V tomto případě hradí pouze schválenou část objednávky.

Kupující neplatí žádný poplatek nebo provizi za zprostředkování prodeje provozovateli. Zboží platí přímo prodejci a to předem na účet prodávajícího (či jinak, dle nabídky forem úhrady prodejce).

IV. PRODÁVAJÍCÍ

Prodávajícím se běžně rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba zastoupena pověřenou osobou. Méně často se může prodejcem také rozumět volné sdružení fyzických osob zastupovaných jednou osobou.

Legislativa

flurry.cz je pouze zprostředkovatelem obchodu a veškeré finanční, účetní a právní záležitosti v souvislosti s prodejem zboží jsou jen a pouze na straně prodávajícího. Před zahájením prodeje na flurry.cz vám doporučujeme konzultaci s daňovým poradcem, nebo účetním. Každým prodejem vyvstávají pro prodejce a kupující jistá práva a povinnosti, dané právním řádem České republiky, a je důležité se s nimi obeznámit.

Prodej zboží

Portál zprostředkovává prodej rukodělných výrobků, umění a materiálu pro tvorbu.

Pravidla pro zvěřejnění zboží

Prodávající vystavuje zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést všechny povinné položky.

Zboží je třeba umístit v kategorii, která předmětu nejlépe odpovídá.

Nabízené zboží, jeho zobrazení a popis musí plně a co nejvěrněji popisovat skutečnost (u fotografií doporučujeme používat také doplňkové fotografie). Zobrazení zboží a jeho popis musí dostatečně informovat nakupující tak, aby byla minimalizována možnost záměny nebo nepřesných či nepravdivých informací o vyobrazeném zboží. Předmětem obchodu musí být vždy zboží (fyzický předmět) s přesně definovanou cenou, obsahem a parametry tak, aby mohl zákazník zboží vložit do košíku a zakoupit jej.

Je zakázáno nabízet k prodeji zboží, která porušují autorská práva.

Je zakázáno prodávat zboží, k jehož prodeji nemá prodejce patřičná oprávnění. Neuvedením patřičných oprávnění v systému flurry.cz dává prodávající na vědomí, že tato oprávnění nevlastní a může tak dojít k vyřazení zboží z nabídky. A následně může dojít k vyřazení uživatele ze systému apod.

Je zakázáno duplikovat zboží - tedy nabízet stejné zboží pod více katalogovými čísly (pro nastavení počtu dostupného zboží použijte políčko "množství").

Titulek, popis, klíčová slova ani obrázek zboží nesmí obsahovat kontaktní údaje na prodávajícího, jako např. telefonní číslo, e-mail, odkaz na webové stránky, jméno, příjmení apod. Tyto kontaktní údaje (nebo nabádání k jejich vyhledání na internetu) nesmí obsahovat ani další prvky písemného, či obrazového prodeje, jako jsou např. komentáře, zprávy apod.

Titul zboží ani popis předmětu nesmí obsahovat žádná klíčová slova použitá za účelem manipulace výsledků vyhledávání. Jedná se především o násilně volená klíčová slova, která nemají s položkou nic společného.

Titul zboží ani popis předmětu nesmí obsahovat prvky HTML, JavaScriptu, PHP a dalších programovacích jazyků se záměrem ovlivnit obsah nebo prodejnost zboží, či jinak poškodit nebo ohrozit funkčnost portálu flurry.cz .

Je zakázáno používat fotografie, které by mohly porušovat autorská práva (např. fotografie z časopisů, fotografie, ke kterým nemá prodávající autorské právo apod.).

V případě nutnosti použití počítačové simulace nebo počítačových retuší, které zásadně mění charakter a podstatu nebo užití zboží nebo z některých důvodů nemohou informovat nakupující plně o podstatě zboží (např. 2D nebo 3D vizualizace, nabídka zboží z dřívějšího prodeje ale se záměnou některých prvků, grafické návrhy pro potisky apod.) musí prodejce na tuto skutečnost upozornit v popisu zboží nebo přímo v obrázku (např.: obrázek je ilustrační, obrázek je 3D vizualizací apod.).

Prodejce nesmí jakkoliv (zprávami, e-mailem) komunikovat se zákazníky portálu flurry.cz o možnosti prodeje mimo flurry.cz (odkaz na vlastní e-shop, návod jak vyhledat vlastní e-shop, případně výměna kontaktních údajů) ani o možnosti výměny zboží bez řádného zakoupení přes portál flurry.cz (protislužba kompenzací či vzájemným zápočtem).

Cena zboží

Veškeré prodávajícím uváděné ceny jsou cenami včetně DPH. Prodejce je povinen uvést vždy plnou cenu zboží a za tuto cenu zboží nabízet.

Úprava položek

Prodávající má možnost kdykoliv smazat nabízené zboží, nebo je na neurčitou dobu skrýt. Prodávající může také měnit a upravovat popis zboží.

Kupní smlouva

Prodávající je informován o zájmu kupujícího pomocí funkce Zprávy a dále výpisem v sekci Objednávky. Tato informace není závazná a prodávající může objednávku odmítnout (pomocí označené funkce – tlačítka). Prodávající může, po přijetí oznámení o objednávce, přijmout jen část objednávky.

Přijetím objednávky uzavírají obě smluvní strany (kupující a prodávající) kupní smlouvu (nákup na dálku) dle platných zákonů České republiky.

Prodávající se zavazuje vyexpedovat zboží po přijetí, potvrzení a zaplacení objednávky (pouze při platbě předem) a to bez zbytečného odkladu.

V. DALŠÍ PRAVIDLA PRO NEPRODEJNÍ SEKCE

Je zakázáno vkládat jakékoliv reklamní upozornění či webové odkazy s reklamním charakterem s výjimkou podpory vlastního obchodu na flurry.cz (ne však s odkazem mimo portál flurry.cz).

Je zakázáno vyvíjet aktivitu, která by mohla být klasifikována jako nevyžádaná pošta (spam). Tedy například zasílat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace skrz Zprávy, umisťovat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace v diskusích nebo komentářích.

Je zakázáno vytvářet aktivity, které by mohly být označeny za nekalou soutěž (např. registrace už. jména, které by mohlo případnou záměnou poškodit původního prodejce, komunikovat či nabízet zboží s cílem zaměnit identitu prodejce či zboží apod.)

Je zakázáno, pomocí komunikačních nástrojů na portálu (komentáře, Zprávy), veřejně poškozovat osobnost provozovatele či svým chováním jinak vyjadřovat svoji neloajalitu vůči provozovateli a zaměstnancům provozovatele.

Je zakázáno veřejně poškozovat či napadat prodejce a nakupující. Negativní hodnocení (sekce Hodnocení uživatele) není klasifikováno jako poškozování. V případě sporů doporučujeme řešení vnitřní poštou nebo kontaktováním provozovatele. Provozovatel nijak neodpovídá za případné spory.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel chrání veškeré informace zaslané při registraci uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout pouze za níže uvedených podmínek. Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel vedl údaje, které mu při registraci poskytne a to výlučně v souvislosti s provozem portálu flurry.cz . Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby jeho údaje a to jméno a příjmení, obchodní jméno, název, telefonní číslo, místo trvalého či přechodného pobytu, sídlo, byly provozovatelem poskytnuty uživatelům - kupujícím, kteří o koupi zboží uživatele jako prodávajícího projeví zájem, a uživatelům - prodávajícím, o prodej jejichž nabízeného zboží projeví uživatel jako kupující zájem. Dále uživatel výslovně souhlasí s tím, aby tyto údaje byly poskytnuty provozovatelem v případě reklamace a stížnosti na nedodané zboží a v případech, kdy je provozovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.

Poskytnuté údaje je oprávněn uživatel užít pouze za účelem, pro který byly v jednotlivých případech poskytnuty, tedy k nákupu či prodeji zboží prostřednictvím portálu flurry.cz, jeho reklamaci či stížnosti na nedodání zboží, sporech vyvolaných v souvislosti s nákupem a prodejem zboží a zavazuje se tyto údaje dále žádným způsobem nevyužívat či jinak zpracovávat.

VII. SVOLENÍ K UŽITÍ FOTOGRAFIÍ

Vložením fotografií dává prodávající provozovateli práva a souhlas k užití fotografií vloženého zboží k propagačním účelům portálu flurry.cz a to za účelem popularizace portálu flurry.cz. Souhlasí také s tím, aby portál flurry.cz postoupil fotografie třetím osobám (například časopisům, internetovým portálům apod.) za účelem popularizace portálu flurry.cz . Provozovatel vyvine úsilí aby každá, takto použitá fotografie nebo soubor fotografií, byl označen logem flurry.cz nebo označením www.flurry.cz (případně flurry.cz www adresou prodejce) a to tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výrobek prodávaný na flurry.cz . Provozovatel se zavazuje, že fotografie uživatelů nepoužije k jiným účelům, než je popularizace či propagace portálu a že ve stejném duchu bude jednat i s třetími stranami.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě tuto smlouvu s uživateli, kteří nedodržují pravidla portálu flurry.cz, nejsou ochotni spolupracovat při řešení standardních či výjimečných situací s vedením portálu flurry.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu s uživateli i bez udání důvodu.

Smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i těchto obchodních podmínek, a to bez předchozího upozornění. Jakékoliv napodobování grafického ztvárnění portálu flurry.cz a vytvořených databází je zakázáno. Smlouvu je možno ukončit výpovědí, učiněnou formou odhlášení ze strany uživatele. Ta je ukončena okamžikem projevení vůle a doručením provozovateli.

Sdílet
TOP kategorie

Copyright © 2018 Tržnice s ručními výrobky Flurry.cz Všechna práva vyhrazena. Fotografie výrobků jsou majetkem prodejců. Případné kopírování textů, fotografií je přísně zakázáno.


Máte problémy s přihlášením
nebo jste zapomněl(a) své přihlašovací heslo?

Pokud nemáte účet na flurry.cz, zaregistrujte se.